Саласпилс

Инна Дукальская. Памяти узников концлагеря Саласпилс

По рассказам моих родных
 
71 год назад, в начале октября 1941 года, заработал гитлеровский лагерь смерти Саласпилс. Меня всегда воспитывали в терпимости. Нельзя ни на кого держать зла. Я и не держу, я просто хочу, чтобы знали и помнили…

История глазами очевидца. Письмо одноклассника

Это письмо в 1946 году написал Георгий Степанович Филюков своей однокласснице Корольковой Елене Алексеевне. Письмо и фотография Филюкова хранятся в Военном музее в Риге (бывший музей Революции Латв. ССР).

 

Георгий Степанович Филюков (справа) в 1946 г.

 

ЧП районного масштаба

 

Вход в лагерь Саласпилс, октябрь 1944 г.

 

Книга Приговоренные нацизмом

Презентация сборника «Приговоренные нацизмом» в Доме Москвы в Риге

14 апреля в рижском Доме Москвы прошла презентация сборника документов «Приговоренные нацизмом». Фото – Вячеслав Рукис.

Состоится презентация сборника архивных документов «Приговоренные нацизмом»

Приглашаем всех 14 апреля 2011 года в 14.00 в конференц-зал Дома Москвы в Риге на презентацию сборника архивных документов «Приговоренные нацизмом».
 

Цветы Саласпилса

Юрий ПАВЛОВ
 
 
Ц В Е Т Ы С А Л А С П И Л С А
(поэма)
 

Latviešu karavīri Salaspilī

Uldis Neiburgs, 
9. decembris (2007)
 
 
Ilgus pēckara gadus varējām lasīt skaļus apgalvojumus par šajā nometnē ieslodzītajiem daudzajiem tūkstošiem padomju patriotu, tomēr mūsdienās apzinātie arhīvu dokumenti liecina, ka viss nebūt nebija tik vienkārši.
Šoreiz atcerēsimies no mobilizācijas izvairījušos un par dažādiem pārkāpumiem sodītos karavīrus, kuru skaits Salaspilī 1944. gada vidū pārsniedza divus tūkstošus, veidojot pat lielāko daļu no šajā laikā nometnē ieslodzītajiem.
 
Kā sodīja latviešu karavīrus

Risinājuma savdabīgums, ieceres viengabalainība

Šusts V. Risinājuma savdabīgums, ieceres viengabalainība. // «Literatūra un Māksla», 8.septembris, 1962.g.
 
 
Apspriežot Salaspils nometnes pieminekļa metus
  
 

Salaspils, 1965...

Rubenis T. Salaspils 1965... // «Literatūra un Māksla», 8.maijs, 1965.g.
 
 
Lai cilvēce neaizmirstu fašistu pastrādātās zvērības, lai jaunā paaudze tās nekad nepieredzētu, Padomju Latvijas valdība nolēma uzcelt pieminekli bijušās Salas­pils koncentrācijas nometnes ie­slodzītiem.
Pieminekļa arhitektūrisko pusi izstrādā arhitektu grupa LPSR Valsts prēmijas laureāta O. Za- kamernija vadība, skulptūras vei­do LPSR Valsts prēmijas laureāti Ļ. Bukovskis unJ. Zariņi kopā ar tēlnieku O. Skaraini.