Рига строится

Paziņojums par Sabiedrisko un publisko apspriešanu

Paziņojums par zemesgabala Rīgā, Dzintara ielā 45 un Dzintara ielā 45A detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 31.03.2009. lēmumu Nr. 4888 "Par zemesgabala Dzintara ielā 45 (kadastra Nr. 0100 108 0085) un Dzintara ielā 45A (kadastra Nr.0100 108 2066) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu".

Paziņojums par Sabiedrisko un publisko apspriešanu

Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu (par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas teritorijas plānojuma2006. – 2018.gadam grozījumiem)

 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumus izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālr.67105800, www.rdpad.lv. Vides pārskata projektu izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Paziņojums par būvniecības ieceres "Preču ekspozīcijas paviljons" Maskavas ielā 462, 464a nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Daugavpils ielā 31, no 06.01.2009. līdz 03.02.2009. darba dienās darba laikā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 13.01.2009. Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Daugavpils ielā 31 plkst.17:00.

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rekonstrukcija

 

Publiskās apspriešanas termiņš: No 16.12.2008 Līdz 21.01.2009
Prezentācijas datums un laiks : 29.12.2008. plkst. 17:00.
Prezentācijas vieta: Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Sīkak informacija šeit: