Aicinājums

 
Aicinājums. // «Cīņa», 30. novembris, 1947.g.
 
 
 
Latvijas PSR Ministru Padomes repatriācijas nodaļa aicina atsaukties to vecākus, radus vai tuviniekus, kuru bērni 1944. gadā no Latvijas aizvesti uz Vāciju. Tie ir:
 
Adijans Anna, 8 g. v., aizvesta no Baldones bērnu nama;
Andrejevs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Asars-Asaris Jānis, 8 g. v., aiz­vests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Balodis Jānis, 3,5 g. v., aizvests no Kap­seļu ielas bērnu nama;
Bergmans Jānis, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bēr­nu nama;
Birznieks-Feldmanis Pēteris, 4 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Blūmītis Valdis, 4 g. v.;
Bogdanova Valda, 4,5 g. v., aizvesta no Kap­seļu ielas bērnu nama;
Brūvers Jānis, 4,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bēr­nu nama;
Blaževics Heinrichs, 3 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Bumbiers Eduards, 6,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Burovs Sergejs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Cīrulis Dzidra Mal­vīne, 4,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Dainis Kārlis, 4,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Dreijers Valija, 5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Dreijers Vilis, 6,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama (brālis un māsa);
Ēķis Ha­rijs, 5 g. v.;
Freimanis Jēkabs, 6 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Jegilovičs, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Jumis Liliana, 4. g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu na­ma;
Kalniņš Ivars, 5 g. v., mātesbrālis un māsa — ģimnāziste no Rīgas bieži apmeklēja bērnu un gribēja viņu aiz­vest sev līdzi;
Kazimirenko Elza, 4,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Kercis Imants, 7 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Kubeckis Pāvels, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Kuprišova Valija, 3,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Kurša Austra, 6 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Laizāns Grigorijs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Lakotkins Eduards, 4 g. v.;
Kreišmanis Erna, 4 g. v., aiz­vesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Ļebedevs Nikolajs, 4,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Leviņš An­dris, 6 g. v.,
Leviņš Mirdza, 6 g. v., — dvīņi, aizvesti no Kapseļu ielas bērnu nama;
Ludvigs Bruno, 4,5 g. v.;
Lunaitis Alfrēds, 5 g. v.; aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Macuļcviča Viktori­ja, 3,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Mikulane Lidija, 4 g. v.;
Muižnieks Ādolfs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Namatēvs Jānis, 5,5 g. v., aizvests no Kapseļu ie­las bērnu nama;
Nikolajevs Juris, 5,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Netie Imants, 5,5 g. v., aizvests no Valmieras;
Ozoliņa Astride, 4,5 g. v., aizvesta no Valmieras bērnu nama;
Ozoliņš Juris,4,5 g. v., aizvests no Val­mieras bērnu nama;
Paeglīte Vizbulīte, 4,5 g. v., aizvesta no Valmieras bērnu nama;
Piskunovs Nikolajs, 5 g. v., aiz­vests no Valmieras bērnu nama;
Pūce Ilmārs, 5,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
Puskundziņš Jāzeps, 4,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu na­ma;
Rebane Gunārs, 5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
Resnacis Vilnis, 5,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
Skalders Jānis, 4,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
Skripka Māra-Zinaida, 3,5 g. v., aiz­vesta no Valmieras bērnu nama;
Ščepulenoks Jānis, 7,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama:
Subotjalo Pēte­ris, 5 g. v., aizvests no Valmieras bēr­nu nama;
Švarcbachs Rūdolfs, 3,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu na­ma;
Sakals Alfrēds, 6,5 g. v., aizvests no Baldones bērnu nama;
Tichomirova Anita, 5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Valenieks Gunārs, 3 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Zacenskis Jānis, 6 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Zaļums Alfrēds, 5,5 g. v. aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Zamcičs Anita, 4 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu na­ma;
Zasnis Valda, 3,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
Zīmulis Guntis, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ie­las bērnu nama;
Zēbergs Jāņis, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Amantovs Daumanis, 6 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
Andrejeva Aleksandra, 4 g. v., aizvesta no Salaspils koncentrācijas nometnes;
Draugaveika Jekaterina, 4 g. v., aizves­ta no Salaspils koncentrācijas nomet­nes;
Igorčenko Nikolajs, 3,5 g. v., no Salaspils koncentrācijas nometnes;
Korsaks Voldemārs, 3,5 g. v., no Salaspils koncentrācijas nometnes;
Kupčiks Ana­tolijs, 3 g. v., no Salaspils koncentrā­cijas nometnes;
Naporova Tatjana, 3,5 g. v., no Salaspils koncentrācijas no­metnes;
Platačs Marija, 4 g. v., no Sa­laspils koncentrācijas nometnes;
Tirāns Natalija, 3,5 g. v., no Salaspils koncen­trācijas nometnes;
Laiva Kristaps,
Svencis Richards.
 
Bērnu vecākus vai personas, kas zinātu par bērnu vecākiem, lūdz pie­teikties personīgi vai rakstiski LPSR Ministru Padomes repatriācijas nodaļā Brīvības bulvārī 10 vai «Cīņas» redak­cijā Blaumaņa ielā 38/40 10. istabā pie techniskajām sekretārēm.