Paziņojums par būvniecības ieceres "Preču ekspozīcijas paviljons" Maskavas ielā 462, 464a nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Daugavpils ielā 31, no 06.01.2009. līdz 03.02.2009. darba dienās darba laikā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 13.01.2009. Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Daugavpils ielā 31 plkst.17:00.