Paziņojums par Sabiedrisko un publisko apspriešanu

Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu (par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas teritorijas plānojuma2006. – 2018.gadam grozījumiem)

 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumus izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālr.67105800, www.rdpad.lv. Vides pārskata projektu izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti varēs iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, vides pārskata projektu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem un tā kopsavilkumu.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 16.februārī plkst. 18.00 Rīgas domes ēkā, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Sīkak : RDPAD mājas lapa.

 

Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 07.01.2009. līdz 17.02.2009.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018.gadam un tā grozījumiem, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā, varēs iepazīties Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 no 07.01.2009. līdz 17.02.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.02.2009. plkst. 18:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1.

Sīkak RDPAD mājas lapa.